Bartek Kliszczyk

Fotografia

III

Każdy frag­ment rzeczy­wis­tości żyje dzięki te­mu, że ma udział w ja­kimś sen­sie uniwersalnym. B. Schulz

Loading more...